Bij een bezoek aan onze speeltuin gaat u akkoord met onderstaand reglement en dient u zich ten alle tijden hieraan te houden.

 

ALGEMEEN

 • Ik begrijp dat het betreden van de speeltuin geschiedt op mijn eigen risico.
 • Ik zal dus de stichting nimmer aansprakelijk stellen voor:
  a) schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen,
  b) in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel.
 • Ik kom naar de speeltuin en dus aanvaard ik dit reglement.
 • Ik betreed en verlaat de speeltuin via de poort.
 • Ik stuur mijn kinderen (indien jonger dan 7 jaar) nooit zonder begeleiding (door een persoon van 16 jaar of ouder) naar de speeltuin.

ENTREE(GELDEN)

 • Ik meld me bij binnenkomst bij het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van mijn seizoensabonnement, ik kan te allen tijde het pasje of stempel laten zien
 • Wanneer ik de speeltuin betreed tijdens activiteiten ben ik me ervan bewust dat er foto’s gemaakt kunnen worden welke ingezet kunnen worden voor publicatie doeleinden. Wanneer ik de speeltuin betreed ga ik akkoord met dit reglement en geef ik automatisch toestemming dat er gefotografeerd word.

 

VERVOERSMIDDELEN

 • Ik zet mijn (bak-) fiets, scooter of brommer buiten de omheining in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Ik zet die niet tegen de bomen of hekwerken.
 • Ik weet dat andersoortige (speel-) voertuigen (zoals b.v. kinder- of loopfietsen, aangedreven speelgoedauto’s, e.d.) niet door mijn kinderen gebruikt mogen worden in de speeltuin. Een uitzondering hierop vormt het specifieke vervoersmiddel voor mindervaliden.
 • Ik weet dat parkeren van mijn auto op de toegangsweg naar de speeltuin niet mag.

 

 • Ik neem naar de speeltuin géén:
  a) huisdieren mee,
  b) wapens mee,
  c) drugs en alcohol mee.
 • Het bestuur heeft te allen tijde het recht om bij vermoeden van gebruik van alcohol of drugs een tascontrole uit te voeren.
 • Ik verlaat de speeltuin uiterlijk bij sluitingstijd.
 • Ik weet dat de speeltuin een strikt beleid hanteert -in de vorm van een gedragscode- gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en alle seksuele ongewenste handelingen tussen vrijwilliger(s) en kind(eren) en waarvoor de vrijwilligers een geldige V.O.G. dienen te overleggen bij indiensttreding.
  Ik besef dat deze gedragscode ook gaat over mijn gedrag en heb daar nota van genomen.
 • Ik gedraag me op de speeltuin volgens de regels van dit regelement en zoals in het maatschappelijk verkeer normaal is.
 • Ik volg aanwijzingen van de vrijwilligers van de speeltuin direct op. Vrijwilligers zijn herkenbaar aan de blauwe speeltuin-kleding met logo.
 • Ik verlaat de speeltuin -op aanwijzing van de vrijwilligers- als ik word geconfronteerd met mijn eigen wangedrag, of dat van de mij toevertrouwde kinderen, op de speeltuin. Ik weet dat de politie wordt gebeld als ik niet vertrek.
 • Ik besef dat bij herhaald wangedrag van mijzelf of de mij toevertrouwde kinderen, mij en hun de toegang tot de speeltuin tijdelijk, voor het verdere seizoen -of zelfs permanent- kan worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. (Dit ter beoordeling van het bestuur.)
 • Ik steel niet, en word ik betrapt op diefstal, dan wordt er altijd aangifte gedaan.
 • Ik weet dat groen, zoals bomen, struiken, bloembakken, etc., niet zijn om te spelen.
 • Ik geef de mij toevertrouwde kinderen dan ook aanwijzingen dat niet te doen.

 

SPEELTOESTELLEN EN VOORZIENINGEN

 

 • Ik geef de aan mij toevertrouwde kinderen aanwijzingen over:
  hoe de speeltoestellen gebruikt mogen worden op de juiste manier,
  b. het spelen met de kabelbaan en dat daar maximaal 100 kg aan mag hangen,
  c. het niet langdurig bezet houden van de speeltoestellen,
  d. voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, niet gebruikt of gedragen mogen worden tijdens het spelen.
 • Ik zorg ervoor dat:
  haarvlechten, armbandjes, halskettinkjes en touwtjes, koordjes, kettinkjes, en dergelijke aan kleding of kind géén gevaar opleveren bij het spelen.
  b. er niet gespeeld wordt met springtouwen en/of elastieken.

CONSUMPTIES

 • Ik weet dat:
  eigen consumpties meegebracht en genuttigd mogen worden,
  b. er géén gebruik gemaakt kan worden van de speeltuinkeuken,
  c. de speeltuin een klein assortiment dranken en versnaperingen te koop heeft.
 • Ik zorg bij glasbreuk in mijn nabijheid dat kinderen op veilige afstand blijven en meld dit (of laat dit melden). Met de vrijwilliger ruim ik de scherven zo spoedig mogelijk op.
 • Er een rookverbod geld in de speeltuin. Ik rook buiten de poort en doof mijn peuk in de peukenpaal.
 • Ik bezorg mijn serviesgoed en lege kannen na gebruik terug bij het loket.

TUINMEUBILAIR

 • Ik mag de tuinstoelen, terrastafels en parasols gebruiken en zelf uit het schuurtje pakken. Ik zorg bij mijn vertrek dat deze weer schoon en op de juiste plek worden teruggezet.

WC’s

 • Ik weet dat het gebruik van de wc’s op de speeltuin gratis is. Ik ben verantwoordelijk voor een juist gebruik en het netjes achterlaten van de wc’s als de mij toevertrouwde kinderen er gebruik van maken. Ik spreek de vrijwilligers aan als ik een wc aantref die niet schoon (meer) is. De speeltuin beschikt over een mindervalidentoilet en een grote verschoontafel. De sleutel hiervan is bij het loket te krijgen en daar terug te bezorgen.

Afval

 • Ik laat de speeltuin niet als dank voor het aangenaam verpozen achter met de schillen en de dozen. Ik, en de mij toevertrouwde kinderen, zullen:
  a) de vaste en losse afvalbakken die overal opgesteld staan gebruiken,
  b) volle vuilnisbakken melden bij de dienstdoende vrijwilliger,
  c) bij een feestje zelf zorgen voor de afvoer van ons vuil naar de container in de speeltuin (vuilniszak verkrijgbaar bij het loket),
  c) zorgen dat mijn vuile luiers in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbak gegooid worden. (Deze bak staat in het portaaltje bij de toiletten.)

SCHADE

·         Ik ben verantwoordelijk voor de door mij, of de aan mij toevertrouwde kinderen, veroorzaakte schade en zal dit samen met de onderhoudscoördinator afhandelen.

KLACHTEN

 • Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwilliger. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de voorzitter. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.

 

SLOTBEPALING

 • Ik begrijp dat in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, er een beslissing genomen wordt door het bestuur, of haar afgevaardigde ter plekke. 
 • In de speeltuin hangen camera’s welke waken over uw en onze eigendommen. In geval van een strafbaar feit zullen de camerabeelden worden gebruikt en desgevraagd worden overgedragen aan de bevoegde instanties.