AFHUUR VAN DE SPEELTUIN:

 

RESERVERINGEN 2024

 

In de periode van april tot en met oktober is het mogelijk de speeltuin af te huren voor een feestje. In beginsel is dit alleen mogelijk op zondagen. Zodra de zondagen vol zitten wijken we uit naar andere mogelijkheden zoals een vrijdag/zaterdag avond, niet eerder! 

De speeltuin is niet tijdens openingstijden af te huren, oftewel, indien een avond-afhuur is dit pas mogelijk vanaf 17.00 uur!

Huurprijzen zijn €20,00 per uur en eenmalig €20,00 servicekosten voor oa (beperkte) stroom, water, afvalverwijdering. Voor grote stroomverbruikers zoals pocporn/suikerspinmachines, grote frituurpannen, heaters, geluidsinstallaties en snackwagens zullen extra stroomkosten a €20,00 worden berekend.

Gedurende de huurperiode is de speeltuin voorbehouden aan exclusief gebruik van de huurder. In de huur is het gebruik van beheerdersruimte (keukentje), magnetron/oven en uiteraard de speeltoestellen inbegrepen.

Let wel: de beheerdersruimte heeft niet meer dan 16 m2 oppervlakte, staat vol materialen en is daarom niet geschikt als binnen gelegenheid. 

De speeltuin voorziet niet in consumpties, tenzij anders is afgesproken. De huurder dient zelf zorg te dragen voor consumpties exclusief alcohol, zie de "gedragsregels en voorwaarden".

Er wordt gedurende de huurperiode geen toezicht gehouden door vrijwilligers van de speeltuin. Wel zal er een "beheerder" aanwezig zijn als vraagbaak. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de gasten (kinderen), het juiste gebruik van de speeltuin en de naleving van de gedragsregels en voorwaarden. Tevens dient de huurder ervoor zorg te dragen dat noch hij, noch zijn gasten overlast veroorzaakt aan omwonenden (bijvoorbeeld door te harde muziek).

Middels het reserveringsformulier kunt u uw wens tot reservering aan ons kenbaar maken. Vervolgens nemen we per e-mail contact met u op om de afspraken te maken, de overeenkomst op te maken en te ondertekenen. U dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de overeenkomst deze te ondertekenen en retour te zenden aan ohroets@gmail.com . Dit mag bij voorkeur als PDF.

Indien we de ondertekende overeenkomst niet tijdig bij ons binnen is, vervalt zonder kennisgeving de gereserveerde optie, komt de datum vrij en zult u opnieuw een online reserveringsformulier dienen in te vullen.

Wie het eerst komt, het eerst maalt. Uw reservering is pas dan definitief als de ondertekende overeenkomst retour is binnen de gestelde termijn en 50% van de huurprijs in voren is voldaan. Met uw overeenkomst ontvangt u een factuur van 50% van de huurprijs en deze dient ook binnen de gestelde termijn betaald te zijn. Indien dit niet zo is, vervalt zonder kennisgeving de gereserveerde optie, komt de datum vrij en zult u opnieuw een online reserveringsformulier dienen in te vullen.

 

Het is mogelijk zaken bij te huren, af te nemen, zie "materialenverhuur".

 

Bij huur van een springkussen, frietwagen, popcorn/suikerspinmachine oid zal €20,00 extra worden berekend ivm de stroom.

 

Let op, indien je eerder wilt komen om te versieren of klaar te zetten, of langer wilt blijven om op te ruimen, dien je dit te reserveren en zal dit worden gefactureerd!

 


De speeltuin is niet op de reguliere tijden af te huren, we zijn dan gewoon geopend!

Kijk goed in onderstaande agenda wat nog vrij is, we krijgen veel dubbele aanvragen of aanvragen tijdens openingstijden..

 

zondag 13 oktober

zondag 20 oktober