Door recente signalen, die wij als bestuur hebben mogen ontvangen, hebben we gemeend een anti-pest protocol te moeten opstellen. Uiteraard spreekt het voor zich, dat wij als speeltuin-bestuur een nul-tolerantie beleid voeren wat betreft pesten, discriminatie of wat dan ook. Mocht je dit merken, of zelf slachtoffer zijn, meldt je dan direct bij een van de toezichthouders.

Het bestuur zal hier direct actie op uitzetten, en in het ergste geval kan dit je een speeltuin-verbod opleveren!

 

Anti-pest Protocol Speeltuin de Rijpelroets

 

We doen niets bij een ander kind wat we zelf ook niet prettig vinden.

We komen niet aan een ander als de ander dat niet wil en we zitten niet aan spullen van een ander.

We gebruiken geen scheldwoorden en noemen elkaar bij de voornaam.

Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben. Probeer eerst samen te praten en ga anders naar een van de ouders, of een toezichthouder van de speeltuin.

We klikken niet zomaar, maar gaan wel naar ouders of een toezichthouder om te vertellen dat er gepest wordt of als er iets gebeurd, wat we niet prettig ervaren of gevaarlijk vinden.

Als je wordt gepest moet je er ook thuis over praten. Je moet het niet geheim houden.

Uitlachen, roddelen en kinderen buitensluiten vinden wij ook niet goed.

We beoordelen niemand op zijn/ haar uiterlijk.

Opzettelijk iemand pijn doen of achterna zitten om te pesten is beslist niet toegestaan.

We proberen zoveel mogelijk de ruzie zelf op te lossen en kunnen elkaar vergeven.