Uiteraard kan ik als voorzitter niet achterblijven en bijt de spits af. Ik ben Patrick, 44. Sinds 2018 ben ik de voorzitter en secretaris. Naast de algehele leiding heb ik tal van taken onder mijn hoede waaronder hoofd BHV, EHBO, lid van het onderhoudsteam, de abonnementen, reserveringen, beleidsplannen, protocollen, plan ik mede de activiteiten, beheer facebook en de website en tal van andere zaken.

Naast de speeltuin heb ik tal van vrijwilligerswerk gedaan maar omdat mijn hart toch echt in de speeltuin ligt veel laten vallen. Wel ben ik sinds kort ook voorzitter van KinderVakantieVertier in Rijpelberg en ben ik werkzaam in de beveiliging.

Ik kijk alweer uit naar april wanneer het speelseizoen weer begint waardoor we de kids onbezorgd kunnen laten spelen, laten lachen en laten genieten... Laten ontdekken, hun creativiteit ontplooien, bewegen....

Ook als speeltuin zijn we druk doende op financiën binnen te krijgen om de noodzakelijke inkopen te doen, onderhoud te plegen, puntjes op de i te zetten en activiteiten te plannen.

Het ga jullie goed en hopelijk tot snel, de eerste zaterdag van april!


Hoi allemaal, mag ik me eventjes voorstellen? Ik ben Sandra en woon met mijn 2 kinderen in brouwhuis en ben bijna dagelijks in de speeltuin te vinden.Naast bestuurslid en bedrijfshulpverlener ben ik ook toezichthouder/baliemedewerker op maandag en vrijdag. Activiteiten verzin en werk ik samen met het team uit om zo leuke activiteiten aan te kunnen bieden tijdens het seizoen. Wist je dat we naast alle activiteiten ook iedere woensdagmiddag een activiteit aanbieden? Op www.speeltuinrijpelroets.nl is de eerste voorlopige agenda al te vinden

Hopelijk zien we jullie gauw weer


Hoi, ook ik wil me even voorstellen. Ik ben Dennis, woon in Helmond en bijna dagelijks in de speeltuin te vinden. Ik ben mede verantwoordelijk voor de klusjes en het onderhoud in de speeltuin. Dit doe ik met liefde en plezier voor de jeugd. Mocht je vragen hebben kun je me meestal wel in de speeltuin vinden. Hopelijk tot snel en veel speelplezier!


Hoi, ik ben Ageeth en sinds september 2020 werkzaam als vrijwilliger bij de speeltuin de rijpelroets in de rijpelberg. Ben 57 jaar en trotse oma van 6 kleinkinderen. Werd ontvangen in warm bad door team van vrijwilligers van de speeltuin. Deze mensen hebben hart voor de zaak. We staan aan begin van het nieuwe seizoen, ik heb er heel veel zin in


Hallo Lieve Speeltuin mensen!

Hier ben ik dan!

Mijn naam is Rob, 61 jaar. Al bijna 40 jaar getrouwd. Alweer 5 kleinkinderen. Naast het werk deels in het ziekenhuis, doe ik al jaren veel vrijwilligerswerk in de speeltuin. Ik zit in het bestuur. Ben veel met het onderhoud bezig en andere zaken op de achtergrond. Een mooie veilige speeltuin voor met name de jonge kinderen, heel belangrijk. Fijn alleen of met andere kinderen spelen, hoort bij een kind. Ik ben heel blij deel te mogen uitmaken van een team dat zorgt voor een mooie speeltuin! Kom naar de Rijpelroets zou ik zeggen


Ik ben Rene, ik woon in Brouwhuis. Ik ben vrijwilliger in de speeltuin. Ik werk ook in het klusteam in de wintermaanden. Mijn hobby's zijn fitness en voetbal.


Hoihoi

Mijn naam is Veronique. Ik ben 45 jaar, woonachtig in de Rijpelberg en moeder van 2 geweldige en bijzondere jongens. Onder schooltijd werk ik als Hulp in de Huishoudelijke Ondersteuning. Daarnaast werk ik iedere donderdagmiddag als baliemedewerkster/toezichthoudster in de Rijpelroets.

In 2020 mocht ik toetreden tot het bestuur. Mijn taken als bestuurslid bestaan uit fondsenwerving/sponsoring, werving van nieuwe vrijwilligers, maken vd planning, correspondentie wijkbladen, etc...Daarnaast ben ik ook vertrouwenspersoon.

We hebben zo ieder onze eigen taken, maar we zijn 1 team en samen dragen wij zorg voor onze speeltuin, zowel voor als achter de schermen.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deel uit maak van deze familie. 1 team, 1 taak met voor de zaak.

Wil jij ook deel uitmaken van onze Roets familie: wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om op vrijdagmiddag en/of zaterdagmiddag ons team te komen versterken

Tot ziens in de Roets


Door recente signalen, die wij als bestuur hebben mogen ontvangen, hebben we gemeend een anti-pest protocol te moeten opstellen. Uiteraard spreekt het voor zich, dat wij als speeltuin-bestuur een nul-tolerantie beleid voeren wat betreft pesten, discriminatie of wat dan ook. Mocht je dit merken, of zelf slachtoffer zijn, meldt je dan direct bij een van de toezichthouders.

Het bestuur zal hier direct actie op uitzetten, en in het ergste geval kan dit je een speeltuin-verbod opleveren!

 

Anti-pest Protocol Speeltuin de Rijpelroets

 

We doen niets bij een ander kind wat we zelf ook niet prettig vinden.

We komen niet aan een ander als de ander dat niet wil en we zitten niet aan spullen van een ander.

We gebruiken geen scheldwoorden en noemen elkaar bij de voornaam.

Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben. Probeer eerst samen te praten en ga anders naar een van de ouders, of een toezichthouder van de speeltuin.

We klikken niet zomaar, maar gaan wel naar ouders of een toezichthouder om te vertellen dat er gepest wordt of als er iets gebeurd, wat we niet prettig ervaren of gevaarlijk vinden.

Als je wordt gepest moet je er ook thuis over praten. Je moet het niet geheim houden.

Uitlachen, roddelen en kinderen buitensluiten vinden wij ook niet goed.

We beoordelen niemand op zijn/ haar uiterlijk.

Opzettelijk iemand pijn doen of achterna zitten om te pesten is beslist niet toegestaan.

We proberen zoveel mogelijk de ruzie zelf op te lossen en kunnen elkaar vergeven.